Mässmaterial för Gläntans Viltkött

Gläntan strävar efter att synas på så många mässor som möjligt. I mötet med kunder ska passionen för skog och viltkött verkligen smitta av sig.