Kapital, Kommunikation & Kommers

Kapital och erfarenhet för tillväxt

KALLET KAPITAL investerar i mindre entreprenörsdrivna företag som behöver hjälp att ta nästa steg och påbörja en snabb tillväxtresa – påeldad av digitalisering och kommunikation. Vi erbjuder både finansiering och operativt arbete och tillför engagemang, certifierad styrelsekompetens, strategiutveckling, digitaliseringskompetens och operativt genomförande för att driva snabb tillväxt.

Kommunikation som förbättrar din försäljning

KALLET KOMMUNIKATION gör det enklare för både medarbetare och kunder att välja ditt företag som arbetsgivare eller leverantör. Det gör vi genom att formulera och kommunicera vad företaget står för, varför kunder ska älska er och det värde ni tillför.

Vi skapar tydliga varumärken och budskap som hjälper dig att kommunicera konsekvent och långsiktigt för att uppnå dina mål.

Namngivning

Starka namn sätter den rätta känslan och kundnyttan direkt.

Identitet & varumärke

En bra företagsidentitet och ett starkt varumärke gör det enklare att välja dig som leverantör och arbetsgivare.

Strategi

Ett långsiktigt och konsekvent handlingsmönster hjälper dig att uppnå dina mål.

Digitalt & socialt

Rätt vägval i det digitala ger snabba resultat.

Webbesign

Effektiva webbplatser och e-handelslösningar baserade på WordPressWoocommerce och flersråksstöd med WPML.

Innehåll & formgivning

Text, bild och grafisk form som tydliggör och stärker dina budskap.

Koncept och lösningar för e-handel

KALLET KOMMERS utvecklar koncept och e-handelslösningar baserade på WordPress och WooCommerce. Vi hjälper dig att komma igång och driva både affären och kommunikationen kring din e-handel.

Kallet AB
Sveavägen 24
133 34 Saltsjöbaden

info@kallet.se
08-520 277 87