företagsidentitet

KOMMUNIKATION SOM
FÖRBÄTTRAR DIN FÖRSÄLJNING

Identitetsbyrån Kallet gör det enklare för både dina medarbetare och kunder att välja just ditt företag. Det gör vi genom att tydliggöra vad företaget står för, varför dina målgrupper ska gilla ditt företag, och vilken nytta och värde det tillför. Sammantaget utgör svaren en tydlig kommunikationsplattform med ett välformulerat varumärke och budskap som hjälper dig att kommunicera konsekvent och långsiktigt för att uppnå dina drömmar och mål.

Vi hjälper dig med effektiv marknadskommunikation med två huvudsakliga uppgifter 1) att skapa starka varumärken som fungerar som stöd i relationsbyggandet med dina målgrupper så att de gillar ditt företag och ditt erbjudande och 2) att förståelse för ditt erbjudande så att dina kunder vill göra affärer med dig.